Skip to main content
top

Bibliography

Conference Paper (international conference)

Bayesian inference of optimal lymphoscintigraphic sampling times

Doyle S., Quinn A., Gebouský Petr

: Proceedings of the 3rd European Medical & Biological Engineering Conference. EMBEC'05, p. 1-5 , Eds: Hozman J., Kneppo P.

: European Medical and Biological Engineering Conference EMBEC /3./, (Prague, CZ, 20.11.2005-25.11.2005)

: CEZ:AV0Z10750506

: , IRCSET

: sampling time optimization, quantitative lymphoscintigraphy

(eng): Recent research has pioneered quantitative Bayesian methods for diagnosis of lymphedema. The effectiveness of this approach depends on the selection of optimal lymphoscintigraphic imaging times for the entire limb. This paper develops a multichannel parametric model of the arm and derives an expression for the optimal lymphoscintigraphic sampling times. The Bayesian inference algorithm is applied to an over-sampled scintigraphic image sequence, and an optimal subret of such images is inferred.

(cze): Úspěšnost nedávno navržené bayesovské kvantitativní diagnostiky lymfedému paží závisí na optimálním výběru okamžiků lymfoscintigrafického zobrazování. Článek popisuje parametrický model paže a odvozuje strategii optimální volby těchto okamžiků. Výsledný bayesovský algoritmus je použit na data obsahující nadbytečné obrazy a vede k výběru podmnožiny snímané v optimálních okamžicích.

: 12B

: BB