Skip to main content
top

Bibliography

Journal Article

Staging of upper limb lymphedema from routine lymphoscintigraphic examinations

Gebouský Petr, Kárný Miroslav, Křížová H., Wald M.

: Computers in Biology Medicine vol.39, 1 (2009), p. 1-7

: CEZ:AV0Z10750506

: 1M0572, GA MŠk, 2C06001, GA MŠk

: Quantitative lymphoscintigraphy, Secondary lymphedema of upper limbs, Staging, Bayesian evaluation, Probabilistic mixtures

: 10.1016/j.compbiomed.2008.10.003

: http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/AS/karny-0320214.pdf

(eng): Secondary lymphedema of upper limbs, a frequent complication after a breast cancer therapy, can be successfully treated only when diagnosed at an early, ideally latent, stage. Lymphoscintigraphy is a promising candidate to this purpose. A slow lymphatic dynamics of upper limbs allows, however, a routine collection at most three images reflecting it. This makes an exploitation of lymphoscintigraphy to early-stage diagnosis a complex task. Recently, a Bayesian methodology extracting diagnostic information from the available sparse data has been developed. It properly detects lymphedema occurrence but not a desirable disease staging. The present paper proposes Bayesian diagnostic processing of lymphoscintigraphic and routine clinical data. Its staging ability was tested on diagnostic data of 88 women at the age of 39–84 years (60.2+-10.4) with a suspicion of unilateral secondary lymphedema of upper limbs caused by a breast cancer treatment.

(cze): Sekundární lymfedém je častou, s velkým zpožděním se objevující, komplikací terapie karcinomu prsu, která se jen v ČR dotýká několika tisíců pacientek. Je relativně snadno léčitelný, pokud je diagnostikován ve své počáteční latentní fázi. Rutinní diagnostika je však obtížná, neboť pomalá dynamika lymfatického systému paží dovoluje pořídit nejvýše tři obrazy v rámci lymfoscintigrafického vyšetření. Tyto obrazy postačují pro zobrazení morfologie lymfatického systému, ale informaci o jeho dynamických vlastnostech poskytují jen velmi omezenou. Kombinací moderní bayesovské metodologie a do programu vestavěné apriorní informace lze získat relativně spolehlivý kvantitativní popis této dynamiky (kvantitativní lymfoscintigrafii). Kvantitativní lymfoscintigrafie kombinována s rutinně sbíranými lymfoscintigrafickými a klinickými vyhodnoceními umožnila diagnostikovat časná stádia lymfedému s přesností srovnatelnou s výsledky zkušeného experta.

: BB