Institute of Information Theory and Automation

You are here

Seminář z forsingu

Faculty: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Semester: 
letní
Course type: 
magisterský
Current: 
Ne
Tematem jsou převážně pokročilé partie z teorie množin: nekonečná kombinatorika, kardinální charakteristiky systémů podmnožin přirozených čísel, Booleovy algebry, generická rozšíření tranzitivních modelů teorie množin, velké kardinály.
2015-01-05 10:28