Institute of Information Theory and Automation

Calculus I

Lecturer: Doc. Ing. Jan Valdman, Dr.
Faculty: Přírodovědecká fakulta Jihočeské University v Českých Budějovicích
Type of course: bakalářský
Department: MTR
Semester: zimní
Active: yes
Responsible for information: MTR
Last modification: 13.01.2015
Institute of Information Theory and Automation