Institute of Information Theory and Automation

Pravděpodobnostní modely neurčitosti v UI

Lecturer: Prof. Radim Jiroušek, DrSc.
Faculty: Fakulta elektrotechnická ČVUT
Type of course: doktorandský
Department: MTR
Active: yes

Details:

Základy diskrétní teorie pravděpodobnosti. Základní pojmy teorie grafů. Triangulované grafy a jejich vlastnosti. Informace jako míra závislosti. Podmíněná nezávislost (faktorizační lemma a lemma o blokové nezávislosti). Reprezentace znalostí mnohorozměrnými distribucemi. Závislostní struktura jako reprezentant kvalitativní složky znalosti. Grafické markovské modely a bayesovské sítě. Rozložitelné modely a výpočty v grafových modelech. Příklady aplikací.
Responsible for information: MTR
Last modification: 05.10.2015
Institute of Information Theory and Automation