Institute of Information Theory and Automation

Bayesovské metody v machine learningu

Lecturer: Ing. Ondřej Tichý, Ph.D., Ing. Kamil Dedecius, Ph.D.
Faculty: Fakulta informačních technologií ČVUT
Type of course: magisterský
Department: AS
Semester: letní
Active: yes

Details:

Předmět je zaměřen na praktické využití základních metod bayesovského modelování v dynamicky se rozvíjející oblasti machine learningu, konkrétně na popis reálných jevů vhodně sestavenými modely s jejich následným využitím např. pro předpověď budoucího vývoje nebo pro získání informací o vnitřní proměnné (skutečné polohy objektu ze zašuměných měření aj.). Důraz je kladen na pochopení vyložených principů a metod a zejména jejich praktické osvojení, k čemuž slouží řada reálných příkladů a aplikací (např. sledování objektů ve 2D/3D, odhadování zdrojů radiačních úniků, separace medicínských obrazových dat), s nimiž bude student seznámen a/nebo které se sám pokusí řešit.
Responsible for information: AS
Last modification: 30.01.2018
Institute of Information Theory and Automation