Skip to main content
top

Plánováni, návrh a vyhodnocení experimentů

Faculty
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Semester
zimní
Course type
magisterský
Current
Ne
Plánování experimentů je disciplína matematické statistiky, která se zabývá sběrem dat v situaci, kdy je získávaná informace zatížena neurčitostí. Součástí experimentu obvykle je intervence (zásah) experimentátora (například metoda ošetření pacienta), přičemž cílem je zjistit efekt této intervence. Dobře navržený experiment umožňuje usuzovat na kauzální působení intervencí.
Submitted by smolkova on