Institute of Information Theory and Automation

You are here

Plánováni, návrh a vyhodnocení experimentů

Faculty: 
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Semester: 
zimní
Course type: 
magisterský
Current: 
Ne
Plánování experimentů je disciplína matematické statistiky, která se zabývá sběrem dat v situaci, kdy je získávaná informace zatížena neurčitostí. Součástí experimentu obvykle je intervence (zásah) experimentátora (například metoda ošetření pacienta), přičemž cílem je zjistit efekt této intervence. Dobře navržený experiment umožňuje usuzovat na kauzální působení intervencí.
2018-01-30 15:17