Skip to main content
top

Dynamické systémy

Faculty
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Semester
letní
Course type
bakalářský
Current
Ne
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy teorie lineárních, časově invariantních spojitých i diskrétních systémů, zvládnout teoretické nástroje pro analýzu a syntézu lineárních spojitých i diskrétních systémů. Seznámit studenty se základy obecné teorie systémů. Zdůraznit princip a význam záporné zpětné vazby pro automatické řízení. The purpose of this course is to introduce basics of a general system theory, to introduce basic terms from the theory of linear, time invariant both continuous and discrete systems, to present theoretical tools of the analysis and synthesis of linear systems, to emphasise an importance of a negative feedback within an automatic control.
Submitted by smolkova on