Institute of Information Theory and Automation

You are here

Modelování extrémních událostí

Faculty: 
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Semester: 
letní
Course type: 
magisterský
Current: 
Ano

Obsahem předmětu je výklad modelů popisujících extrémní události. Tedy událostí, které se vyskytují s nízkou pravděpodobností, ale mojí značný vliv na chování popisovaného modelu. Vyložena bude teorie rizika, fluktuace náhodných sum a fluktuace náhodného maxima. Dále budou probírány jednotlivá rozdělení vhodná pro modelování extrémních událostí a různé modely a jejich aplikace. Teoretické poznatky budou aplikovány na reálná data.

2018-08-01 13:18