Institute of Information Theory and Automation

You are here

Entropy in Probability Dynamical Systems

Faculty: 
Matematicko-fyzikální fakulta UK
Semester: 
letní
Course type: 
magisterský
Current: 
Ano

V přednášce představíme základní poznatky z ergodické teorie, týkající se entropie a rekurence. Bude ukázána úzká souvislost mezi pravděpodobnostními dynamickými systémy, tj. objekty zkoumání ergodické teorie, a konečně stavovými stacionárními procesy.

2021-12-14 09:28