Institute of Information Theory and Automation

You are here

Linear Algebra 1

Faculty: 
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Course type: 
bakalářský
Current: 
Ano

Předmět shrnuje nejdůležitější pojmy a věty spojené se studiem vektorových prostorů.

2020-04-21 10:38