Institute of Information Theory and Automation

You are here

Laboratoř statistického modelování

Faculty: 
Fakulta informačních technologií ČVUT
Semester: 
letní
Current: 
Ano

Předmět je orientován na nízkoúrovňový přístup k především bayesovskému statistickému a informačně-teoretickému modelování, kdy se student nejen seznamuje s existujícími metodami (regresní modely, Kalmanův filtr, fůze modelů aj.), ale sám si je i zkouší implementovat. Odpadá tedy využívání „vysokoúrovňových“ knihoven typu pandas, scikit-learn či statsmodels, důraz bude kladen naopak na využití numpy a scipy a nízkoúrovňovou algebru a kalkulus. Druhá polovina semestru je zaměřena na vlastní návrh metod a algoritmů, analýzu a ověřování jejich vlastností. V tomto bodě je předmět na hranici vlastního výzkumu a u zájemců může přerůst v závěrečnou práci (diplomovou, příp. i bakalářskou).

2021-11-04 11:44