Institute of Information Theory and Automation

Conditional independence structures

Lecturer: RNDr. Milan Studený, DrSc.
Faculty: Matematicko-fyzikální fakulta UK
Type of course: magisterský
Department: MTR
Active: yes

Details:

Přednáška je pojata jako úvod do zmíněné problematiky a směřuje k metodám popisu struktur pravděpodobnostní podmíněné nezávislosti (PN) pomocí objektů diskrétní matematiky, zejména grafů, jejichž uzly odpovídají náhodným veličinám. Jelikož struktury PN se objevují jak v moderní statistice tak v umělé inteligenci (tzv. pravděpodobnostní expertní systémy) přednáška je vhodná jak pro studenty pravděpodobnosti a statistiky tak pro studenty informatiky.

Responsible for information: MTR
Last modification: 25.03.2013
Institute of Information Theory and Automation