Institute of Information Theory and Automation

Seminář o stochastických evolučních rovnicích

Lecturer: RNDr. Jan Seidler, CSc.
Faculty: Matematicko-fyzikální fakulta UK
Type of course: doktorandský
Department: SI
Semester: oba
Active: yes

Details:

Seminář je věnován novým výsledkům v teorii stochastických parciálních diferenciálních rovnic a nekonečně rozměrné stochastické analýze. Pro doktorské studium.

Responsible for information: SI
Last modification: 20.11.2017
Institute of Information Theory and Automation