Institute of Information Theory and Automation

Ergodická teorie

Lecturer: RNDr. Jan Seidler, CSc.
Faculty: Matematicko-fyzikální fakulta UK
Type of course: magisterský
Department: SI
Semester: letní
Active: yes

Details:

Základní vlastnosti zobrazení zachovávajících míru, rekurence, ergodičnost, mixing, ergodické věty. Existence a vlastnosti invariatních měr pro různé typy dynamických systémů. Toky a jejich reprezentace. Entropie.

Responsible for information: SI
Last modification: 20.11.2017
Institute of Information Theory and Automation