Institute of Information Theory and Automation

Markovské procesy

Lecturer: RNDr. Jan Seidler, CSc.
Faculty: Matematicko-fyzikální fakulta UK
Type of course: magisterský
Department: SI
Semester: letní
Active: yes

Details:

Budou vyloženy základní výsledky teorie markovských procesů se spojitým časem: přechodové funkce a semigrupy, fellerovské procesy, čistě skokové procesy, Lévyho procesy, invariantní míry.

Responsible for information: SI
Last modification: 20.11.2017
Institute of Information Theory and Automation