Institute of Information Theory and Automation

Speciální funkce a transformace ve zpracování obrazu

Lecturer: Doc. RNDr. Barbara Zitová, Ph.D., Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.
Faculty: Matematicko-fyzikální fakulta UK
Type of course: magisterský, doktorandský
Department: ZOI
Semester: letní
Active: yes
Responsible for information: ZOI
Last modification: 18.11.2015
Institute of Information Theory and Automation