Institute of Information Theory and Automation

Speciální seminář ze zpracování obrazu

Lecturer: Doc. RNDr. Barbara Zitová, Ph.D.
Faculty: Matematicko-fyzikální fakulta UK
Type of course: doktorandský
Department: ZOI
Semester: oba
Active: yes
Responsible for information: ZOI
Last modification: 24.01.2015
Institute of Information Theory and Automation