Institute of Information Theory and Automation

AS seminař: Modelově orientovaný přístup k řízení v mechatronických aplikacích

Lecturer: Ing. Květoslav Belda, Ph.D.
Date and time: 20.09.2010 - 11:30
Room: 474
Department: Adaptive Systems (AS)

Details:

Na semináři budou stručně shrnuty návrhové a výkonné kroky modelově orientovaného přístupu k řízení a to s návazností na úlohy řízení v mechatronických aplikacích. K vybraným krokům budou přiřazeny ukázky dílčích výsledků a položeny otázky k řešení. Jako zástupce modelového přístupu k řízení bude uvažován Prediktivní návrh řízení se souvislostí s LQ řízením.

Institute of Information Theory and Automation