Skip to main content
top

Ústavní email

Ústavní emailová schránka je přístupná pomocí webového rozhraní na adrese https://mail.utia.cas.cz. Odkaz je umístěn v sekci Intranet.

Ke správě pošty je možné použít většinu běžně používaných poštovních klientů (Thunderbird, MS Outlook...).

Prohlížení zpráv zadržených SPAM filtrem je možné na adrese https://kolbaba.utia.cas.cz:83.

Poštovní konference jsou přístupné na adrese https://sympa.utia.cas.cz/, podrobnosti k jejich využití zde.

 

Výčet možností nastavení mail klienta

 

Z vnitřních sítí UTIA a z VPN:

je možné použít pro čtení pošty protokol pop3 (port 110), imap (port 143), spop3 (port 995 SSL/TLS) a simap (port 993 SSL/TLS). Pro odesílání pošty je možné použít SMTP (port 25) a nebo SMTPS (port 465 SSL/TLS), kde server vyžaduje autentizaci jménem a heslem stejným jako je pro čtení pošty. Adresa serveru je mail.utia.cas.cz. Je možné prohlížení zpráv zadržených SPAM filtrem na adrese https://kolbaba.utia.cas.cz:83

Ze sítí mimo UTIA:

je možné použít pro čtení pošty protokol spop3 (port 995 SSL/TLS) a simap (port 993 SSL/TLS). Pro odesílání pošty je možné použít SMTPS (port 465 SSL/TLS), kde server vyžaduje autentizaci jménem a heslem stejným jako je pro čtení pošty. Adresa serveru je mail.utia.cas.cz. Některé z těchto služeb nemusí fungovat v závislosti na nastavení sítě Vašeho poskytovatele internetu. Není možné prohlížení zpráv zadržených SPAM filtrem.

Submitted by admin on