Skip to main content
top

Medaile Bernarda Bolzana udělena Jiřímu Outratovi

Date of event

Čestnou oborovou medaili Bernarda Bolzana převzal 24. září 2007 doc. Jiří V. Outrata. Nejlepších výsledků dosáhl v oblasti, která se dnes nejčastěji označuje pojmem moderní variační analýza. Obsahuje moderní výsledky dosažené při studiu složitých úloh, jež se vyskytují při řešení praktických problémů: optimalizačních úloh, variačních nerovností a ekvilibrií, které se týkají především nehladkých funkcí a mnohoznačných zobrazení.

Začátkem 80. let nastal velký rozvoj subdiferenciálního kalkulu pro nekonvexní funkce a s tím spojená potřeba rozvoje numerických metod pro jejich minimalizaci. V té době začal Jiří Outrata úzce spolupracovat s pozdějším laureátem Dantzigovy ceny Claudem Lemarechalem a především s Jochemem Zowe. V průběhu stáže v Bayreuthu stál u zrodu bádání v nové oblasti optimalizace, v tzv. matematických programech s ekvilibriálními omezeními. Ze spolupráce s J. Zowe a M. Kočvarou vznikla monografie Nonsmooth Approach to Mathematical Programs with Equilibrium Constraints, která se stala základní referencí pro numerické řešení těchto úloh.

V posledních deseti letech se doc. Outrata věnuje jak výzkumu v oblasti ekvilibriálních úloh, tak i teoretickým základům moderní variační analýzy.

Věhlas si získal především na základě výsledků týkajících se matematických programů s ekvilibriálními omezeními. Určil jednak nový typ selektivních podmínek optimality založený na tzv. Morduchovičově stacionaritě, jednak originální numerický přístup, pomocí kterého se podařilo vypočíst řadu složitých neakademických úloh.

Jiří Outrata se podílí také na pedagogické práci. Vyučoval u nás i v Německu při pobytech u J. Zowe. Od té doby je členem školicího centra (Graduirtenkolleg) při Humboldtově univerzitě v Berlíně.

Jednou z vlastností Jiřího Outraty podle autora laudatia Radima Jirouška je, že když něco dělá, dělá to pořádně. To lze ilustrovat i na jeho sportovní kariéře. Byl členem reprezentačního týmu v jachtingu v olympijské jednoposádkové třídě Finn, stal se mistrem republiky, několikrát zvítězil v československém poháru a v roce 1989 mu byl udělen titul Mistra sportu. Od roku 1987 závodí v kategorii Masters (závodníci nad 40 let), kde se stal třikrát mistrem světa.

více: zde

Submitted by admin on