Institute of Information Theory and Automation

Hlávkova cena 2005 udělena Tomáši Kroupovi

Tomáš Kroupa

Hlávkovu cenu pro mladé vědecké pracovníky získal v roce 2005

Ing. Tomáš Kroupa, Ph.D.

z Ústavu teorie informace a automatizace.

Cena je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, do 33 let jejich věku.

Responsible for information: MTR
Last modification: 11.02.2009
Institute of Information Theory and Automation