Institute of Information Theory and Automation

You are here

Dny otevřených dveří

2016-11-10

Místo konání: Pod vodárenskou věží 4, Praha 8
Datum a doba otevření: 10. a 11. listopadu, 10 - 15 hod.
Kontakt: Dr. Ing. Lubomír Soukup, tel.: 266 052 551, e-mail: soukup@utia.cas.cz
Registrace: Prosíme návštěvníky o oznámení jejich zájmu o exkurzi s předstihem alespoň den předem.

Tato akce se koná v rámci Týdne vědy a techniky.

Témata exkurzí

  • Systémy částic: seriózní hračky pro matematiky. Jak je možné, že soubor miliónů molekul vody najednou změní kolektivní chování, když voda zmrzne nebo led taje? Takovéto složité systémy částic lze simulovat na počítači a pozorovat na nich stejně zajímavé chování jako u opravdových fyzikálních systémů. Odpovídající matematická teorie je sice již dosti vyvinutá, ale matematici si ještě často nad takovými hračkami lamou hlavu.
  • Jak vylepšit kvalitu fotografie. Představení metod, které se vám můžou hodit i doma, pro vaše fotografie. Digitální zpracování obrazu a jeho použití v různých aplikačních oblastech - v lékařství, kriminalistice, astronomii, při obrazové dokumentaci historických památek, pro zvyšování kvality digitálních fotografií apod.
  • Řízení dopravy ve městě. Zavedení křižovatky jako řízeného systému; vytvoření modelu křižovatky; odhad stavu modelu, tj. kolon v křižovatce; řízení křižovatky minimalizující kolony.
  • Rady řidiči pro úspornou jízdu. Model řízení jako směs submodelů; klasifikace dat měřených při jízdě; ohodnocení submodelů; výběr nejlepšího submodelu => rada řidiči.
  • Automatizované odhalování nebezpečných události v letovém provozu. Při řízení letového provozu mohou nastat určité nebezpečné události, které je třeba rozpoznat s dostatečným předstihem, aby bylo možno jim včas zabránit. Bude demonstrována metodika automatizovaného výběru těch událostí, které vedou k nejvážnějším konfliktům mezi letadly.
  • Jak poznat a řídit svět. Jak popsat libovolnou část světa pomocí pravděpodobnosti? Jak předpovídat její chování? Jak ji řídit tak, aby se chovala podle našich představ? Ilustrativní příklady z dopravy a průmyslu.
  • Modelování a řízení průmyslových robotů. Budou předvedeny praktické ukázky z probíhajícího výzkumu a vývoje nových modelovacích a řídicích metod mechanických a elektr(on)ických systémů v průmyslové robotice a mechatronice s vizemi pro tzv. čtvrtou průmyslovou revoluci.
  • Jak najít zdroj znečištění atmosféry? Při naměření zvýšených hodnot škodliviny v ovzduší je nutné rychle zjistit, co se stalo a jak závažné je ohrožení životního prostředí. Tímto problémem se zabývá projekt STRADI, kde řešíme matematickou úlohu nalezení bodového zdroje úniku, pro účely předvídání vhodných protiopatření. Na ukázku máme příklady hledání zdroje radioaktivity nebo úniku chemické látky.
2018-05-02 13:38