Institute of Information Theory and Automation

You are here

Optimalizace Bayesovských sítí a jejich predikční vlastnosti

Defense type: 
Ph.D.
Date of Event: 
2021-11-05
Venue: 
ČVUT v Praze, Fakulta dopravní
Mail: 
Status: 
defended
2021-11-09 13:41