Skip to main content

Optimalizace Bayesovských sítí a jejich predikční vlastnosti