Institute of Information Theory and Automation

You are here

Ing. Vít Škvára

Position: 
Ph.D student
Mail: 
Room: 
Phone: 
266052546
Research interests: 
Bayesian estimation
Publications ÚTIA: 

2016-nyní: PhD student oboru Matematické inženýrství na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské, ČVUT. Téma disertační práce: "Bayesian regularization of ill-posed inverse problems". 2010-2016: Titul Ing. v oboru Aplikované matematicko-stochastické metody. Táma diplomové práce: "Stochastic model of plasma boundary of a tokamak and its estimation". Zaměstnání: 2017-nyní: PhD student na ÚTIA, AV ČR. 2016-nyní: PhD student na ÚFP, AV ČR. 2014-2016: datový analytik ve společnosti Bileto Technologies.

Doctoral studies details

Bayesovské regularizace špatně podmíněných inverzních úloh

Beginning of Study: 
2016-10-01
Faculty: 
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Type of study: 
prezenční
Thema of Study (CS): 
Matematické inženýrství
2018-08-22 10:39