Skip to main content
top

Vývoj metod pro řešení rozsáhlých úloh nelineárního programování a nehladké optimalizace