Institute of Information Theory and Automation

Multidimenzionální komponentové pravděpodobnostní modely

Project leader: Prof. Radim Jiroušek, DrSc.
Department: MTR
Supported by (ID): IAA2075302
Grantor: Grant Agency of the Academy of Sciences
Duration: 2003 - 2007
More info: here
Publications at UTIA: list

Abstract:

Projekt řeší problémy aplikací mnohorozměrných pravděpodobnostních modelů ve vybraných technických oborech, především v oblasti rozpoznávání obrazů a modelování obrazové informace. Vzhledem k tomu, že tyto modely v plné obecnosti budou vždy přesahovat možnosti počítačového zpracování, výzkum se zaměří na speciální třídu aproximujících distribucí, kterou nazýváme komponentové modely. Tyto modely jsou definovány omezeným počtem parametrů. Rozlišujeme dvě podtřídy modelů: řetězcové modely (typickými příklady jsou grafické markovské modely) a lanové modely (reprezentované modely založenými na směsích). Pro obě uvažované podtřídy budou řešeny problémy týkající se odhadu parametrů, výběru optimálních (suboptimálních) modelů, syntézou modelů a návrhem efektivních algoritmů pro jejich využití. Řešení těchto problémů vyžaduje netriviální teoretickou analýzu vlastností uvažovaných modelů.
Responsible for information: MTR
Last modification: 02.06.2010
Institute of Information Theory and Automation