Institute of Information Theory and Automation

Logika kauzálního a pravděpodobnostního usuzování za nejistoty

Project leader: Prof. Radim Jiroušek, DrSc.
Department: MTR
Supported by (ID): GEICC/08/E010
Grantor: Czech Science Foundation
Duration: 2008 - 2011
More info: here
Publications at UTIA: list

Abstract:

V posledních desetiletích se psychologie a umělá inteligence vzájemně přiblížily nejenom tím, že se umělá inteligence inspiruje výsledky psychologických výzkumů, ale též používáním stejných nástrojů pro vytváření komplexních modelů. Jedná se především o matematické prostředky sloužící k modelování nejistých znalostí: pravděpodobnostní a nemonotónní logiky, grafické i ne-grafické modely založené na strukturách podmíněné nezávislosti a modely kauzality a kauzálního usuzování. V projektu se okolo těchto nástrojů spojuje sedm výzkumných týmů, které už dlouho vzájemně spolupracují ať už neformálně či na bilaterálních projektech. Cílem pražské skupiny je nabídnout ostatním participujícím výzkumným týmům nástroje umožňující modelovat znalosti jako konzistentní systémy znalostí lokálních. Za tím účelem budeme rozvíjet teorii kompozicionálních modelů tak, aby co nejlépe odrážela výsledky získané v rámci projektu experimentálními psychology a hledat speciální nástroje pro popis lokálních znalostí.

Project team:

More info:

More details in English are available at http://www.sbg.ac.at/lcpr/ . More details in Czech are available at http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=GEICC%2F08%2FE010 .
Responsible for information: MTR
Last modification: 02.06.2010
Institute of Information Theory and Automation