Skip to main content
top

Řešení modelovacích úloh a algoritmických problémů bayesovského odhadování v nukleární medicíně a dozimetrii ionizujícího záření