Institute of Information Theory and Automation

You are here

AS seminář: Dynamické formy navigace

Date: 
2012-04-02 11:30
Room: 
Navigační systémy a jejich propojení na vozidlové asistenční systémy/sběrnici hrají stále významnější roli v procesu zvyšování bezpečnosti silničního provozu. Snahou je usnadnit řidiči proces rozhodování ve stéle náročnějších dopravních podmínkách. K tomu přispívá sofistikované rozhraní řidič-palubní systémy. Tento příspěvek by rád upozornil na navigační systémy z pohledu aktualizace navigačních map a poskytování aktuálních dopravních informací řidiči.
2012-03-28 09:33