Institute of Information Theory and Automation

AS seminář: Dynamické formy navigace

Lecturer: Dr. Ing. Jiří Plíhal,
Date and time: 02.04.2012 - 11:30
Room: 474
Department: Adaptive Systems (AS)

Details:

Navigační systémy a jejich propojení na vozidlové asistenční systémy/sběrnici hrají stále významnější roli v procesu zvyšování bezpečnosti silničního provozu. Snahou je usnadnit řidiči proces rozhodování ve stéle náročnějších dopravních podmínkách. K tomu přispívá sofistikované rozhraní řidič-palubní systémy. Tento příspěvek by rád upozornil na navigační systémy z pohledu aktualizace navigačních map a poskytování aktuálních dopravních informací řidiči.
Institute of Information Theory and Automation