Institute of Information Theory and Automation

AS seminář: Kvantitativní porovnání řídicích strategií na základě dat

Lecturer: Mgr. Karel Macek,
Date and time: 15.10.2012 - 11:30
Room: 474
Department: Adaptive Systems (AS)

Details:

Řada aplikačních oblastí žádá zlepšení řídicích strategií. Zjistit, zda ke zlepšení došlo či nikoliv, je často obtížné, protože systém bývá provozován za odlišných podmínek. Budou předloženy dosavadní výsledky dosažené v tomto směru a bude otevřena diskuse nad volbou správné charakteristiky efektivity a konstrukcí referenčních zobrazení.

Atachments:

AttachmentSize
minimum_prezentace.pdf1.25 MB
Institute of Information Theory and Automation