Institute of Information Theory and Automation

seminář AS: Odhadování zdrojového členu při radiačním úniku

Lecturer: Ing. Ondřej Tichý, Ph.D.
Date and time: 07.09.2015 - 11:00
Room: 474
Department: Adaptive Systems (AS)

Details:

Na semináři se budu zabývat odhadováním zdrojového členu při radiačním úniku. Představím několik testovaných pravděpodobnostních modelů zdrojového členu modelujících jeho řídkost či hladkost a modely pro oba předpoklady. Výsledky si ukážeme na reálném experimentu.
Institute of Information Theory and Automation