Institute of Information Theory and Automation

AS seminář: Optimalizace ekologie jízdy na základě průběžně měřených dat

Lecturer: Doc. Ing. Evženie Suzdaleva, CSc.
Date and time: 02.12.2013 - 11:00
Room: 474
Department: Adaptive Systems (AS)

Details:

Na semináři budou shrnuty předchozí výsledky za dobu letos končícího grantu a bude popsán jeho současný stav.
Institute of Information Theory and Automation