Institute of Information Theory and Automation

AS seminář: Postup prací na grantu MV-VG20102013018

Lecturer: Ing. Petr Pecha, CSc.
Date and time: 12.09.2011 - 11:30
Room: 474
Department: Adaptive Systems (AS)

Details:

Application of advanced statistical assimilation techniques of model predictions with observations from terrain in the form of modern software tool for emergency management support Krátce budou zmíněny konkrétní činnosti probíhající v tomto roce na grantové problematice podle harmonogramu prací. Potom přednášející shrne výsledky vývoje nového rychlého algoritmu výpočtu externího ozáření z mraku. Algoritmus vychází z alternativního gaussovského modelování a je založen na aplikaci lumped parameter metody spolu s 5/µ restrikcí pro numerickou integraci.

Atachments:

AttachmentSize
Sept12_2011.ppt105 KB
Institute of Information Theory and Automation