Institute of Information Theory and Automation

You are here

AS seminář: Postup prací na grantu MV-VG20102013018

Date: 
2011-09-12 11:30
Room: 
Application of advanced statistical assimilation techniques of model predictions with observations from terrain in the form of modern software tool for emergency management support Krátce budou zmíněny konkrétní činnosti probíhající v tomto roce na grantové problematice podle harmonogramu prací. Potom přednášející shrne výsledky vývoje nového rychlého algoritmu výpočtu externího ozáření z mraku. Algoritmus vychází z alternativního gaussovského modelování a je založen na aplikaci lumped parameter metody spolu s 5/µ restrikcí pro numerickou integraci.
AttachmentSize
Office presentation icon Sept12_2011.ppt105 KB
2011-09-12 16:09