Institute of Information Theory and Automation

You are here

AS seminář: Tvorba modelu synchronního stroje na základě měřených dat

Date: 
2012-10-29 10:30
Room: 
Model synchronního stroje se dá popsat diferenciální rovnicí, která je lineární v parametrech. Odhad těchto parametrů z reálných dat by měl být tedy jednoduchou zaležitostí. Odhadnuté hodnoty parametrů však neodpovídají nominálním a jejich použití pro provoz stroje nevede k dobrým výsledkům. Je tedy třeba nalézt zdoj chyby v modelu, příp. navrhnout jinou strukturu modelu, která by odpovídala datům. Budou představeny různé modely a jejich vlastnosti.
AttachmentSize
PDF icon talk.pdf5.05 MB
2012-10-29 17:34