Institute of Information Theory and Automation

AS seminář: Tvorba modelu synchronního stroje na základě měřených dat

Lecturer: Doc. Ing. Václav Šmídl, Ph.D.
Date and time: 29.10.2012 - 10:30
Room: 474
Department: Adaptive Systems (AS)

Details:

Model synchronního stroje se dá popsat diferenciální rovnicí, která je lineární v parametrech. Odhad těchto parametrů z reálných dat by měl být tedy jednoduchou zaležitostí. Odhadnuté hodnoty parametrů však neodpovídají nominálním a jejich použití pro provoz stroje nevede k dobrým výsledkům. Je tedy třeba nalézt zdoj chyby v modelu, příp. navrhnout jinou strukturu modelu, která by odpovídala datům. Budou představeny různé modely a jejich vlastnosti.

Atachments:

AttachmentSize
talk.pdf5.05 MB
Institute of Information Theory and Automation