Institute of Information Theory and Automation

ČSKI seminář: Stochastické nelineární vlnové rovnice

Lecturer: RNDr. Jan Seidler, CSc.
Date and time: 06.05.2014 - 14:00
Room: 474
Department: Adaptive Systems (AS)

Details:

V přednášce se pokusíme přiblížit, co se ví – anebo zhusta také neví – o náhodných procesech, popsaných nelineárními vlnovými rovnicemi, perturbovanými náhodnou poruchou typu tepelných fluktuací („bílý šum“): existence, jednoznačnost, stacionární stavy... Soustředíme se na otázky, k jejichž pochopení přispěla „pražská škola“ stochastické analysy.
Institute of Information Theory and Automation