Institute of Information Theory and Automation

AS

warning: Invalid argument supplied for foreach() in /udata/WWW/www.utia.cas.cz/sites/all/modules/cck/content.module on line 1284.

Belal

Oddělení: 
VS
Kontakty
Místnost: 
380
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Fakulta: 
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT

Linear Inversion Methods

This page contains algorithms for linear inversion.

Least Square with Adaptive Prior Covariance (LS-APC) algorithm

This algorithm is submited to GMD in paper titled "A tuning-free method for the linear inverse problem and its application to source term determination" and can be downloaded here.

Successful Defense of Dissertation Thesis

Ondřej Tichý from Adaptive Systems has successfully defended his PhD thesis "Bayesian Blind Source Separation in Dynamic Medical Imaging". Congratulation!

Lineární programování 2

Oddělení: 
AS
Fakulta: 
Fakulta dopravní ČVUT
Přednášející: 
Vyučován: 
Ano
Typ kurzu: 
magisterský
Semestr: 
zimní

Our colleagues won 2015 Best UTIA Paper prize

Ondřej Tichý a Václav Šmídl have been awarded the first prize in the Best UTIA Paper competition for their paper:

  • Tichý Ondřej, Šmídl Václav: Bayesian Blind Separation and Deconvolution of Dynamic Image Sequences Using Sparsity Priors. IEEE Transaction on Medical Imaging, vol. 34, no. 1, January 2015

Lubomír Bakule has been awarded the third place for the paper:

  • Bakule Lubomír: Decentralized control: Status and outlook. Annual Reviews in Control 38 (2014) 71-80. 
Congratulations!

Successful Defense of Dissertation Thesis

Vladimíra Sečkárová from Adaptive Systems has successfully defended her PhD thesis "Cross-entropy based combination of discrete probability distributions for distributed decision making".

Congratulation!

n/a

Šindelářová

Jméno: 
Kateřina
Titul před jménem: 
RNDr.
Titul za jménem: 
Ph.D.
Oddělení: 
AS
Pozice anglicky: 
research assistant
Pozice česky: 
Vědecký asistent
Odborné zájmy (anglicky): 
air quality modelling and atmospheric chemistry
Odborné zájmy (česky): 
modelování znečištění ovzduší a atmosferická chemie
Kontakty
Místnost: 
384
Linka: 
2267
Mail: 
sindelarova
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Successful Defense of Dissertation Thesis

Pavel Hrabák from Adaptive Systems has successfully defended his PhD thesis "Microstructure of Cellular Models of Systems with Social Interaction".

Congratulations!

Advanced control methods for electrical engineering applications

Oddělení: 
AS
Fakulta: 
Fakulta elektrotechnická ZČU
Přednášející: 
Vyučován: 
Ano
Typ kurzu: 
doktorandský
Semestr: 
oba
The aim of this subject is to introduce selected advanced control techniques such as adaptive linear quadratic control, predictive control, and approximate dynamic programming (including neuro-control and reinforcement learning) as tools for design of optimal control strategy. Some of these techniques are well established in other fields but their application in electrical engineering is just at the beginning. The methods will be explained on simple tutorial problems and further developed according to the focus of each student.
Syndicate content
Institute of Information Theory and Automation