Institute of Information Theory and Automation

AS

WORKSHOP SCHEDULE

Time

Title

 

8:20-8:30

Opening session

 

8:30-9:00

Proceedings

All accepted submissions will be published in the Workshop and Conference Proceedings series of the Journal of Machine Learning Research (JMRL).

Invited Talks

Confirmed Invited Talks (in alphabetical order)

Daniel Braun , Max Planck Institute for Biological Cybernetics, Germany

INFORMATION-THEORETIC BOUNDED RATIONALITY FOR LEARNING AND DECISION-MAKING

About

This is a one-day workshop that will follow the 30th Annual Conference on Neural Information Processing Systems (NIPS 2016).

There will be invited talks by experts in the area, contributed talks and a poster sessions. Besides time allocated for question after the each talk, there is allocated time for three panel discussions (morning, afternoon and evening).

NIPS 2016 Workshop

Barcelona111.jpg

  

IMPERFECT DECISION MAKERS: ADMITTING

REAL-WORLD RATIONALITY

Henclová (Márová)

Jméno: 
Kateřina
Titul před jménem: 
Mgr.
Oddělení: 
AS
Pozice anglicky: 
Ph.D student
Pozice česky: 
Doktorand
Odborné zájmy (anglicky): 
Global optimization
Odborné zájmy (česky): 
Globální optimalizace
Kontakty
Místnost: 
362
Linka: 
2546
Mail: 
marova
Web: 
http://staff.utia.cas.cz/marova/index.html
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
externí
Téma práce (anglicky): 
Bayesian methods for global optimization
Téma práce (česky): 
Bayesovské metody pro globální optimalizaci
Úvazek: 
100%
Fakulta: 
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Obor (česky): 
Matematické inženýrství
Začátek studia: 
01.10.2016
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ne

Štěch

Jméno: 
Jakub
Titul před jménem: 
Ing.
Oddělení: 
AS
Pozice anglicky: 
Ph.D student
Pozice česky: 
Doktorand
Kontakty
Místnost: 
479
Linka: 
2307
Mail: 
stech
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Guy
Typ studia: 
prezenční
Téma práce (anglicky): 
Deliberation within distributed decision making
Téma práce (česky): 
Rozvažování v distribuovaném rozhodování
Úvazek: 
30%
Fakulta: 
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Obor (česky): 
matematické inženýrství
Začátek studia: 
01.10.2016
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Belal

Jméno: 
Alkomiet
Titul před jménem: 
Ing.
Oddělení: 
AS
Pozice anglicky: 
Ph.D. student
Pozice česky: 
Doktorand
Odborné zájmy (anglicky): 
software engineering
Odborné zájmy (česky): 
softwarové inženýrství
Kontakty
Místnost: 
380
Linka: 
2442
Mail: 
belal
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
distanční
Téma práce (anglicky): 
Statistical calibration of numerical simulation models
Téma práce (česky): 
Statistická kalibrace simulace numerických modelů
Fakulta: 
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Obor (česky): 
Matematické inženýrství
Začátek studia: 
01.03.2016
Konec studia: 
01.03.2020
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Belal

Oddělení: 
VS
Kontakty
Místnost: 
380
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Fakulta: 
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT

Linear Inversion Methods

This page contains algorithm for linear inversion.

Least Square with Adaptive Prior Covariance (LS-APC) algorithm

This algorithm is published in GMD in paper titled "LS-APC v1.0: a tuning-free method for the linear inverse problem and its application to source-term determination" and can be downloaded here.

Syndicate content
Institute of Information Theory and Automation