Institute of Information Theory and Automation

AS

Rolenec

Jméno: 
Filip
Oddělení: 
AS
Kontakty
Místnost: 
475
Linka: 
2331
Mail: 
rolenec.filip@gmail.com
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ne

Burčíková

Jméno: 
Alexandra
Oddělení: 
AS
Pozice anglicky: 
department assistant
Pozice česky: 
asistentka
Kontakty
Místnost: 
478
Telefon: 
286890420
Linka: 
2061
Mail: 
burcikova
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ne
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Distributed rational decision making: cooperation aspects

Project leader: Ing. Tatiana Valentine Guy, Ph.D.
Department: AS
Grantor: Foreign Grantor
Duration: 2017 - 2021
More info: here

20. seminář Síťového centra robotiky a setkání členů Klubu robotiky

20. seminář SCR 2017

Seminář proběhl dne 11. května 2017
v čase od 9.30 do 15 hod.
v přednáškové místnosti č. 3, v budově ÚTIA AV ČR
Pod Vodárenskou věží 4, Praha 8

Lhotka

Jméno: 
Ladislav
Titul za jménem: 
Ph.D.
Oddělení: 
AS
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
externí
Začátek studia: 
01.01.2005
Konec studia: 
01.01.2010
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ne
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ne

Fakhimi Derakhshan

Jméno: 
Siavash
Titul před jménem: 
Dr.
Titul za jménem: 
Ph.D.
Oddělení: 
AS
Pozice anglicky: 
research assistant
Pozice česky: 
Vědecký asistent
Odborné zájmy (anglicky): 
Optimization, Machine learning, Lazy Learning, Fully probabilistic decision making, Fuzzy systems and control, multiple model control, nonlinear predictive control, and robust control
Odborné zájmy (česky): 
Optimalizace, strojové učení, Lazy Learning, plně pravděpodobnostní rozhodování, fuzzy systémy a řízení, řízení více modelů, nelineární prediktivní řízení a robustní řízení
Kontakty
Místnost: 
482
Linka: 
2280
Mail: 
fakhimi
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Kadlec

Jméno: 
Jiří
Titul před jménem: 
Ing.
Titul za jménem: 
CSc.
Oddělení: 
ZS
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Congratulations to Ondřej Tichý

The project proposal "Bayesian regularization and inference for linear and bilinear models" by Ondřej Tichý was successfull and was awarded by the postdoctoral grant by The Czech Academy of Sciences. Congratulations!

Quinn

Jméno: 
Anthony
Titul za jménem: 
Ph.D.
Oddělení: 
AS
Pozice anglicky: 
external researcher
Pozice česky: 
externí vědecký pracovník
Odborné zájmy (anglicky): 
Bayesian theory and methods, with applications in statistical signal processing and machine learning
Kontakty
Místnost: 
483
Mail: 
aquinn
Doména mailu: 
tcd.ie
Web: 
https://www.tcd.ie/eleceng/staff/aquinn/
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ne

NIPS 2016 Workshop

BarcelonaPark-guell.jpg

An international workshop in conjunction with the 30th Annual Conference on Neural Information Processing Systems (NIPS 2016)

IMPERFECT DECISION MAKERS: ADMITTING REAL-WORLD RATIONALITY

December 9, 2016, Barcelona, Spain

Syndicate content
Institute of Information Theory and Automation