Institute of Information Theory and Automation

AS

warning: Invalid argument supplied for foreach() in /udata/WWW/www.utia.cas.cz/sites/all/modules/cck/content.module on line 1284.

NIPS 2016 Workshop

Barcelona111.jpg

  

IMPERFECT DECISION MAKERS: ADMITTING

REAL-WORLD RATIONALITY

Štěch

Jméno: 
Jakub
Titul před jménem: 
Ing.
Oddělení: 
AS
Pozice anglicky: 
Ph.D student
Pozice česky: 
Doktorand
Kontakty
Místnost: 
479
Linka: 
2307
Mail: 
stech
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Guy
Typ studia: 
prezenční
Téma práce (anglicky): 
Deliberation within distributed decision making
Téma práce (česky): 
Rozvažování v distribuovaném rozhodování
Úvazek: 
30%
Fakulta: 
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Obor (česky): 
matematické inženýrství
Začátek studia: 
01.10.2016
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Belal

Jméno: 
Alkomiet
Titul před jménem: 
Ing.
Oddělení: 
AS
Pozice anglicky: 
Ph.D. student
Pozice česky: 
Doktorand
Odborné zájmy (anglicky): 
software engineering
Odborné zájmy (česky): 
softwarové inženýrství
Kontakty
Místnost: 
380
Linka: 
2442
Mail: 
belal
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Typ studia: 
prezenční
Téma práce (anglicky): 
Statistical calibration of numerical simulation models
Téma práce (česky): 
Statistická kalibrace simulace numerických modelů
Fakulta: 
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Obor (česky): 
Matematické inženýrství
Začátek studia: 
01.03.2016
Konec studia: 
01.03.2020
Přepínače
Aktivní: 
Ano
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ano
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano

Belal

Oddělení: 
VS
Kontakty
Místnost: 
380
Podrobnosti o doktorském studiu
Školitel: 
Fakulta: 
Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT

Linear Inversion Methods

This page contains algorithm for linear inversion.

Least Square with Adaptive Prior Covariance (LS-APC) algorithm

This algorithm is published in GMD in paper titled "LS-APC v1.0: a tuning-free method for the linear inverse problem and its application to source-term determination" and can be downloaded here.

Multi-nuclide source term estimation algorithm

The algorithm will be here available for download from approximately 3rd May.

Successful Defense of Dissertation Thesis

Ondřej Tichý from Adaptive Systems has successfully defended his PhD thesis "Bayesian Blind Source Separation in Dynamic Medical Imaging". Congratulation!

Our colleagues won 2015 Best UTIA Paper prize

Ondřej Tichý a Václav Šmídl have been awarded the first prize in the Best UTIA Paper competition for their paper:

  • Tichý Ondřej, Šmídl Václav: Bayesian Blind Separation and Deconvolution of Dynamic Image Sequences Using Sparsity Priors. IEEE Transaction on Medical Imaging, vol. 34, no. 1, January 2015

Lubomír Bakule has been awarded the third place for the paper:

  • Bakule Lubomír: Decentralized control: Status and outlook. Annual Reviews in Control 38 (2014) 71-80. 
Congratulations!

Successful Defense of Dissertation Thesis

Vladimíra Sečkárová from Adaptive Systems has successfully defended her PhD thesis "Cross-entropy based combination of discrete probability distributions for distributed decision making".

Congratulation!

n/a

Šindelářová

Jméno: 
Kateřina
Titul před jménem: 
RNDr.
Titul za jménem: 
Ph.D.
Oddělení: 
AS
Pozice anglicky: 
research assistant
Pozice česky: 
Vědecký asistent
Odborné zájmy (anglicky): 
air quality modelling and atmospheric chemistry
Odborné zájmy (česky): 
modelování znečištění ovzduší a atmosferická chemie
Kontakty
Místnost: 
384
Linka: 
2267
Mail: 
sindelarova
Přepínače
Aktivní: 
Ne
Zobrazit literaturu: 
Ano
Foto veřejné: 
Ano
Doktorand: 
Ne
Zahrnout do papírového seznamu: 
Ano
Syndicate content
Institute of Information Theory and Automation