Institute of Information Theory and Automation

Stochastic Systems

Lecturer: Doc. Ing. Ivan Nagy, CSc., Doc. Ing. Evženie Suzdaleva, CSc.
Faculty: Fakulta dopravní ČVUT
Type of course: magisterský
Department: ZS
Semester: zimní
Active: yes

Details:

Matematické modelování dynamických systémů se spojitými, diskrétními a kombinovanými veličinami, založené na bayesovském pravděpodobnostním přístupu. Návrh struktury a odhad parametrů těchto modelů a jejich využití pro predikci. Odhad neměřené veličiny popsané stavovým modelem. Řízení dynamických soustav na konečném horizontu pro spojité a diskrétní modely. Ilustrace výsledků na úlohách z dopravní praxe.
Responsible for information: ZS
Last modification: 04.01.2016
Institute of Information Theory and Automation