Institute of Information Theory and Automation

Lineární programování 2

Lecturer: Doc. Ing. Ivan Nagy, CSc.
Faculty: Fakulta dopravní ČVUT
Type of course: magisterský
Department: ZS
Semester: zimní
Active: yes

Details:

Formulace úlohy a její algebraická a geometrická interpretace. Praktická formulace a řešení několika základních úloh v programu Excel. Celočíselné lineární programování - formulace a metody řešení. Binární lineární programování - formulace a metody řešení. Smíšené lineární programování - formulace a metody řešení. Praktická formulace a řešení aplikačních příkladů - dopravní problém, epidemie infekce, problém objednávky, problém obsluhy atd.
Responsible for information: ZS
Last modification: 04.01.2016
Institute of Information Theory and Automation