Skip to main content
top

Lineární programování 2

Faculty
Fakulta dopravní ČVUT
Semester
zimní
Course type
magisterský
Current
Ano
Web
Formulace úlohy a její algebraická a geometrická interpretace. Praktická formulace a řešení několika základních úloh v programu Excel. Celočíselné lineární programování - formulace a metody řešení. Binární lineární programování - formulace a metody řešení. Smíšené lineární programování - formulace a metody řešení. Praktická formulace a řešení aplikačních příkladů - dopravní problém, epidemie infekce, problém objednávky, problém obsluhy atd.
Submitted by kadlecova on