Skip to main content
top

Matematika v technických vědách 2

Faculty
Přírodovědecká fakulta Jihočeské University v Českých Budějovicích
Semester
letní
Course type
bakalářský
Current
Ne
Web

Obsah přednášek:

 • přehled silných a slabých formulací některých úloh v mechanice kontinua,
 • numerická kvadratura (také ve 2D/3D),
 • odvození MKP - Ritzova a Galerkinova metoda,
 • triangulace oblasti,
 • diskretizace - lineární a kvadratické elementy,
 • sestavení řídkých matic a iterační řešiče,
 • vizualizace dat.

Obsah cvičení:

 • Praktické výpočty (vedení tepla, elasticita, proudění).

Součástí hodnocení bude samostatný projekt, pro jehož řešení mohou studenti používat výpočetní systémy podle vlastní preference. Při výuce bude k demonstraci používán systém Matlab/Octave.

Literatura

 • Blaheta, R. Matematické modelování a metoda konečných prvků. 2012.
 • J. Fish, T. Belytschko. A First Course in Finite Elements. Willey, 2007.
 • Míka, Stanislav; Přikryl, Petr. Numerické metody řešení parciálních diferenciálních rovnic. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 1995. ISBN 80-7082-204-X.
 • R. Plato. Numerische Mathematik kompakt. Wieveg + Teubner, 2002.
Submitted by kratochvil on