Institute of Information Theory and Automation

Statistika

Lecturer: Doc. Ing. Ivan Nagy, CSc., Doc. Ing. Evženie Suzdaleva, CSc.
Faculty: Fakulta dopravní ČVUT
Type of course: bakalářský
Department: ZS
Semester: letní
Active: yes

Details:

Definice pravděpodobnosti, náhodná veličina a její popis, náhodný vektor, nezávislost, korelace. transformace náhodné veličiny. Popisná statistika. Náhodný výběr. Úvod do teorie odhadu a testování hypotéz. Testy hypotéz o shodě dvou středních hodnot a podílů, neparametrické testy. Regresní a korelační analýza. Analýza rozptylu.

Responsible for information: ZS
Last modification: 13.11.2017
Institute of Information Theory and Automation