Skip to main content
top

Statistika

Faculty
Fakulta dopravní ČVUT
Semester
letní
Course type
bakalářský
Current
Ano
Web

Definice pravděpodobnosti, náhodná veličina a její popis, náhodný vektor, nezávislost, korelace. transformace náhodné veličiny. Popisná statistika. Náhodný výběr. Úvod do teorie odhadu a testování hypotéz. Testy hypotéz o shodě dvou středních hodnot a podílů, neparametrické testy. Regresní a korelační analýza. Analýza rozptylu.

Submitted by admin on