Institute of Information Theory and Automation

Zpracování obrazu a rozpoznávání II

Lecturer: Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc.
Faculty: Fakulta jaderná a fyzikálně-inženýrská ČVUT
Type of course: magisterský
Department: ZOI
Semester: zimní
Responsible for information: ZOI
Last modification: 30.01.2008
Institute of Information Theory and Automation