Institute of Information Theory and Automation

You are here

Ocenění za nejlepší studentskou vědeckou práci z teoretické ekonomie a ekonometrie 2011

2011-06-17
PhDr. Jozef Baruník získal první místo v 17. ročníku Souteže o nejlepší studentskou vědeckou práci z teoretické ekonomie a ekonometrie 2011, pořádané Českou ekonometrickou společností, za práci "Decomposing volatility using wavelet-based realized variation". Dvě 3. místa, udělila porota za práce Ing. Petra Veverky "Infinite horizon maximum principle for the discounted control problem", a RNDr. Petra Zahradníka "Some interesting properties of the Cox–Ingersoll-Ross process". Všichni ocenění jsou zaměstnanci ÚTIA, AV ČR, oddělení Ekonometrie.
2018-05-02 13:36