Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Oddělení ekonometrie

Zástupce vedoucího: 
Asistentka: 
Telefon: 
266052411
Fax: 
266052232
Publikace ÚTIA: 
seznam

Členové oddělení koncentrovali svoji výzkumnou kapacitu na následující vědecké oblasti:

  • reálná a monetární makroekonomie, heterogenní struktuta ekonomie a ekonometrické modelování,
  • pokročilé metody finanční ekonometrii, spektrální a vlnková analýza kapitálových trhů,
  • nelineární, dynamická a stochastická optimalizace.
  • Research Field:

04.05.2018 - 08:08

Detaily

Mgr. Anton Astakhov
Mgr. Krenar Avdulaj Ph.D.
Doc. PhDr. Jozef Baruník Ph.D.
PhDr. Jaromír Baxa Ph.D.
František Čech
Mgr. Jaroslav Dufek
Prof. Roman Horváth Ph.D.
Mgr. Michal Houda Ph.D.
RNDr. Vlasta Kaňková CSc.
Prof. Ing. Evžen Kočenda Ph.D. DSc.
Doc. PhDr. Ladislav Krištoufek Ph.D.
Mgr. Dušan Križan
Mgr. Aleš Antonín Kuběna Ph.D.
PhDr. Jiří Kukačka Ph.D.
Mgr. Josef Kurka
Barbora Malinská
PhDr. Aleš Maršal
Prof. RNDr. Radko Mesiar DrSc.
Mgr. Vadim Omelchenko Ph.D.
Ing. Karel Sladký CSc.
RNDr. Martin Šmíd Ph.D.
Mgr. Lukáš Vácha Ph.D.
Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek CSc.
Prof. RNDr. Milan Vlach DrSc.
Prof. Ing. Miloslav Vošvrda CSc.
Období: 2018 - 2020
Multi-objective stochastic programming problems correspond to economic situations in which economic process is simultaneously influenced by a random environment and a decision parameter selected with respect to multi-objective optimization problem depending on the probability measure.
Období: 2016 - 2018
The project will develop a new measures of dependence between economic variables, which will allow to study the frequency dependent dznamics of correlations in different quantiles of joint distribution.
Období: 2016 - 2018
Cílem projektu je modelování vývoje optimálního rozhodování rizikově averzního výrobce oceli produkujícího emise CO2, návrh a implementace algoritmu řešícího související vícestupňovou optimalizační úlohu a následná verifikace navrženého modelu na datech reálného hutního podniku. Jako rozhodovací kritérium bude předpokládána lineární kombinace střední hodnoty zisku a rizikové míry CVaR, rozhodovac
Období: 2015 - 2017
Záměrem projektu je konstrukce dynamického strukturálního modelu portfolia obsahujícího několik homogenních skupin hypoték. Bankrot klienta je podmíněn sumou třech faktorů: společného, specifického pro skupinu a individálního. Ztráta za podmínky bankrotu je určována analogicky: pomocí sumy třech faktorů (tato suma může modelovat například cenu zástavy).
Shahriyar Aliyev MSc.
Mgr. Anton Astakhov
Matúš Baniar
Mgr. Václav Brož
František Čech
Laure DeBatz MA
Mgr. Jaroslav Dufek
Mgr. Lenka Dvořáková
Arash Habibi MA
Mgr. Milan Hanousek
Luboš Hanus
Mgr. Martin Hronec
Mgr. Lucie Kraicová
Mgr. Ing. Adam Kučera
Mgr. Josef Kurka
Barbora Malinská
PhDr. Aleš Maršal
Mgr. Matěj Nevrla
Mgr. Tereza Palanská MA
Mgr. Daniel Šopov MSc.
Daniel Vach
Mgr. Jan Voříšek
Ekonometrický den 2010 , 11.11.2010
V listopadu 2010 se konal v ÚTIA Ekonometricky den, jehož organizátorem je Česká ekonometrická společnost. Kromě Valné hromady ČES, byla na programu přednáška vítězné práce Soutěže o nějlepší studentskou vědeckou práci z teoretické...