Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Kybernetika

Kybernetika logo
Kybernetika je mezinárodní vědecký časopis, publikující recenzované články v oborech teorie řízení, teorie systémů, informatika, zpracování signálů a obrazů, teorie rozhodování, aplikovaná pravděpodobnost a statistika, náhodné procesy, fuzzy systémy a operační výzkum. Kybernetiku vydává ÚTIA nepřetržitě již od r. 1965. Časopis vychází v angličtině, 6x do roka, v tištěné i elektronické podobě. Elektronická verze je volně přístupná (včetně minulých ročníků) na webu Kybernetiky. Současný impaktní faktor Kybernetiky je 0,632. Více informací o časopisu najdete na

www: http://www.kybernetika.cz/

15.01.2019 - 10:06