Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Kybernetika

Kybernetika logo
Kybernetika je mezinárodní vědecký časopis, publikující recenzované články v oborech teorie řízení, teorie systémů, informatika, zpracování signálů a obrazů, teorie rozhodování, aplikovaná pravděpodobnost a statistika, náhodné procesy, fuzzy systémy a operační výzkum. Kybernetiku vydává ÚTIA nepřetržitě již od r. 1965. Časopis vychází v angličtině, 6x do roka, v tištěné i elektronické podobě.

V září 2021 byl jmenován novým šéfredaktorem časopisu Kybernetika Sergej Čelikovský, po rozhodnutí Radima Jirouška odejít z této funkce.

www: https://www.kybernetika.cz/

12.10.2021 - 15:16