Přejít k hlavnímu obsahu
top

Organizační struktura Ústavu

Vědecký výzkum v ÚTIA je zajišťován osmi vědeckými odděleními.

Administrativní část Ústavu se skládá z vedení Ústavu, Rady pracoviště a Dozorčí rady.

Provoz Ústavu zajišťují výpočetní středisko, knihovna, provozní oddělení a hospodářsko-správní oddělení.

Ředitel Director Shromáždění výzkumných pracovníků Assembly of researchers Sekretariát ředitele Office of director Rada pracoviště Board of institute Dozorčí rada Supervisory board Kybernetika Kybernetika Zástupce ředitele pro výzkum Deputy director for research Zástupce ředitele pro provoz Deputy director for admin. Vědecká oddělení Scientific depts. Servisní oddělení Service depts. Adaptivních systémů Adaptive systems Ekonometrie Econometrics Teorie řízení Control theory Zpracování signálů Signal processing Rozpoznávání obrazu Pattern recognition Stochastické informatiky Stochastic informatics Zpracování obrazové informace Image processing Matematické teorie rozhodování Decision making theory Hospodářsko správní Business admin. Výpočetní techniky Computer centre Provozní Facility maintenance Knihovna Library

Příloha Velikost
Structure of the Institute (12.22 KB) 12.22 KB
Organizační struktura ústavu (12.22 KB) 12.22 KB
Napsal uživatel admin dne