Ústav teorie informace a automatizace

Jste zde

Krátce

11.09.2018   The 9th International Conference on Probabilistic Graphical Models
September 11-14, 2018. PragueThe International Conference on Probabilistic Graphical Models (PGM) is a biennial meeting...
18.06.2018   Ocenění Hot Paper pro článek v "Angewandte Chemie"
Článek Spectral Imaging and Archival Data in Analysing Madonna of the Rabbit Paintings by Manet and Titian jehož...
18.12.2017   Čestný titul AV ČR udělen prof. Ing. Vladimíru Kučerovi, DrSc.
Prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., předsedkyně Akademie věd České republiky, jmenovala dne 18. prosince 2017 prof. Ing....
13.11.2017   Paper, co-authored by Prof. S. Celikovsky from Department of Control Theory...
The paper entitled "Time-Optimal Control for Bilinear Nonnegative-In-Control Systems: Application to Magnetic...
06.11.2017   Uděleny ceny v soutěži o nejlepší publikaci ÚTIA
Dne 6.11.2017 byly oceněným výhercům soutěže o nejlepší publikaci slavnostně uděleny diplomy za jejich práci....
24.05.2017   Udělení titulu „doktor věd“
Prof. Evžen Kočenda převzal 24.5. 2017 diplom s titulem „doktor sociálních a humanitních věd“ z rukou předsedkyne AV ČR...

ÚTIA Vás vítá

Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i. (ÚTIA) je veřejná výzkumná instituce neuniverzitního typu, zřízená Akademií věd České republiky. ÚTIA provádí základní a aplikovaný výzkum na poli informatiky, zpracování signálů a obrazu, rozpoznávání obrazu, teorie systémů a teorie řízení. Kromě výzkumu je ústav široce zapojen do pregraduálního i postgradualního vzdělávání, vydává časopis Kybernetika a je soudně-znaleckým ústavem v oboru kybernetika a výpočetní technika. ÚTIA se skládá z osmi vědeckých oddělení, výpočetního střediska, knihovny, provozního oddělení a hospodářské správy. V čele ústavu stojí ředitel, Rada pracoviště a Dozorčí rada. Poradním orgánem ředitele je Atestační komise.
Pod Vodárenskou věží 4
182 08, Praha 8
Česká republika
více informací: zde
tel:+420 266 053 111
fax: +420 286 890 378
email: utia (a) utia.cas.cz
admin: 21.05.2018 - 10:03