Přejít k hlavnímu obsahu
top

Historie Ústavu

Ústav teorie informace a automatizace (ÚTIA) vznikl 1. ledna 1959 spojením dvou pracovišť tehdejší Československé akademie věd – Laboratoře pro automatizaci a telemechaniku a oddělení teorie informace Ústavu radiotechniky a elektroniky.

V prvních letech po založení sídlil ústav v bývalém benediktýnském klášteře Emauzy v Praze Na Slovanech, v letech 1973-75 se pak postupně přestěhoval do nové budovy postavené v areálu ČSAV v Praze 8 – Ďáblicích. V této budově, která prošla v roce 2008 rozsáhlou rekonstrukcí, sídlí ÚTIA dodnes. V ředitelském křesle ÚTIA se postupně vystřídali Jaroslav Kožešník (1959–1984), Stanislav Kubík (1984–1990), Vladimír Kučera (1990– 1998), Milan Mareš (1998–2006), Jan Flusser (2007-2017) a Jiřina Vejnarová.

Už od svého založení se ústav věnoval jak základnímu, tak aplikovanému výzkumu na pomezí kybernetiky, matematiky a robotiky. To vyžadovalo spolupráci odborníků z různých oblastí, a tento interdisciplinární charakter si ústav zachoval dodnes. Již před rokem 1990 dosáhl ÚTIA řady mezinárodně uznávaných výsledků, např. studie o kapacitě informačních kanálů s pamětí (1960), v algebraické teorii řízení (70. léta), v teorii samočinně se nastavujících regulátorů a v modelování rozsáhlých sítí pro distribuci plynu (80. léta).

Dnes jsou hlavními obory informatika a související partie matematiky, umělá inteligence, digitální zpracování signálů a obrazů, teorie systémů, teorie řízení a ekonometrie. Každoročně řeší pracovníci ústavu několik desítek grantů a projektů a publikují stovky vědeckých prací, z nichž drtivá většina je prezentována na mezinárodním fóru.

Krom vlastní vědecké činnosti se ústav výrazně angažuje ve výuce studentů (každoročně kolem 60 semestrálních kurzů na řadě universit v Česku i v zahraničí), výchově doktorandů (v současnosti školí ústav cca 70 doktorandů), v zavádění a využívaní internetu v Akademii a v popularizačních aktivitách. Dlouhou tradici má i vydávání mezinárodního časopisu Kybernetika, jehož první číslo vyšlo už v r. 1965.

Starší zprávy o činnosti ústavu, tzv. Actvity Reports, z let

2006, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996 jsou ke stažení v pdf formátu.

Napsal uživatel admin dne