Ústav teorie informace a automatizace

Prof. RNDr. Milan Mareš, DrSc.

Milan Mareš
Tato osoba není již aktivní na ÚTIA.

Pozice: Vedoucí vědecký pracovník
Oddělení: Ekonometrie (E)
Publikace na ÚTIA: seznam

Odpovědnost za obsah: E
Poslední změny: 15.09.2011
Ustav teorie informace a automatizace