Přejít k hlavnímu obsahu
top

Informace o zpracování osobních údajů

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“).

  1. Údaje
    Pokud s Ústavem teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., se sídlem Pod Vodárenskou věží 1143/4, 180 00 Praha 8 (dále jen „ÚTIA AV ČR, v. v. i.“ nebo „ústav“) vzniká vztah, v jehož rámci jste subjektem zpracování osobních údajů, potom je ÚTIA AV ČR, v. v. i. správcem těchto osobních údajů (dále jen „údaje“).
  2. Jak můžete správce kontaktovat ve věci zpracování Vašich osobních údajů?
    1. Zaměstnanci ÚTIA AV ČR, v. v. i. se ve věci zpracování jejich osobních údajů ústavem řídí interními pravidly a postupy (viz. Intranet).
    2. Ostatní potenciální subjekty údajů mohou na adrese gdpr@utia.cas.cz klást dotazy na to, zda ÚTIA AV ČR, v. v. i. zpracovává jejich osobní údaje a pokud ano, tak v jakém rozsahu. Na této adrese je rovněž možné v souladu s Nařízením požadovat úpravy vlastních údajů a klást další dotazy týkající se jejich ochrany.
Napsal uživatel admin dne